• امروز پنج شنبه بیست و هفنم تیر 1398 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

سامانه سجنا

احراز هویت

بانک صوت
موضوع
زمان درج
شنبه 27 مرداد 1397
نام قطعه
موضوع
زمان درج
دوشنبه 22 مرداد 1397
موضوع
زمان درج
یک شنبه 9 اردیبهشت 1397
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 فروردین 1397
موضوع
زمان درج
سه شنبه 7 فروردین 1397
موضوع
زمان درج
دوشنبه 30 بهمن 1396
موضوع
زمان درج
سه شنبه 10 بهمن 1396
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 27 مهر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 11 مرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 11 مرداد 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین