• امروز دوشنبه سی و یکم شهریور 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

ما را در پیام رسان بله دنبال کنید

زیارت مجازی امامزادگان استان

نرم افزار اندروید بیانیه گام دوم انقلاب

سامانه میز خدمت الکترونیک

خدمات غيرحضوري

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه شکايات

احراز هویت

سامانه سجنا

آگهی مزایده نوبت اول یک واحدمغازه موقوفه در مجتمع تجاری نگین سمنان

آگهی مزایده نوبت اول یک واحدمغازه موقوفه در مجتمع تجاری نگین سمنان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان در نظر دارد یک واحدمغازه موقوفه از رقبات امامزاده محمد(ص) بسطام واقع در سمنان میدان امام نبش بلوار حکیم الهی – مجتمع تجاری نگین را از طریق مزایده و بدون دریافت سرقفلی به اجاره واگذار نماید.

 چهارشنبه 22 مرداد 1399   312  0      

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان در نظر دارد یک واحدمغازه موقوفه از رقبات امامزاده محمد(ص) بسطام با کد تفضیلی (20204865100001 ) واقع در سمنان میدان امام نبش بلوار حکیم الهی – مجتمع تجاری نگین را با مشخصات زیر را از طریق مزایده و بدون دریافت سرقفلی به اجاره واگذار نماید:
الف) مشخصات
مغازه به مساحت تقریبی87.36 متر مربع – قیمت پایه اجاره بهاء اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال و اجاره سالیانه 144/000/000 ریال میباشد.
ب ) شرایط
1- متقاضیان بایستی مبلغ 14/400/000 ریال بعنوان سپرده با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه و اخذ فیش بانکی نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده مزایده اداره اوقاف و امور خیریه سمنان نزد بانک ملی اقدام و باتسلیم فیش آن به اداره اوقاف اقدام نمایند.
2- مورد اجاره صرفا"جهت کسب عرف متداول و متناسب با محل مربوطه به اجاره واگذار می گردد..
3-پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهاد خود را با ذکر نشانی دقیق محل سکونت و فتوکپی شناسنامه به همراه قبض رسمی اداره اوقاف و امور خیریه ، بابت سپرده را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روزسه ش1399/06/11 به دبیر خانه اداره اوقاف و امور خیریه تحویل نمائید.
4- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روزچهار شنبه1399/06/12 در اداره اوقاف و امور خیریه محل با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره سالیانه ، برنده مزایده خواهد بود.
5-پیشنهادات مشروط و مخدوش و یا بدون قبض سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت تعیین شده تسلیم گردد ، در کمیسیون مطرح نخواهد شد..
6- در مواردی که پیشنهادی واصل نگردد و یا پیشنهاد واصله به نظر کمیسیون مزایده ، مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود، مزایده دوباره تکرار می گرددو در صورت تکرار وضعیت اولیه ، تکلیف به وسیله اکثریت اعضاء کمیسیون ، تعیین خواهدشد..
7- برنده مزایده موظف است از تاریخ ابلاغ کتبی اداره اوقاف حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و یا نفر دوم قرارداد تنظیم خواهد شد و سپرده نفرات بعدی پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مسترد خواهد شد.
8-کلیه هزینه آگهی مزایده بعهده برنده مزایده بوده و در موقع تنظیم قرارداد اجاره از برنده اخذ خواهد شد.
9- هزینه از قبیل ( پسماند – عوارض شهرداری – مالیات –هزینه سازمان تامین اجتماعی ) بعهده مستاجر میباشد
10- مستاجر حق انتقال مورد اجاره خود را به غیر ندارد و اداره هیچ گونه تعهدی در خصوص جواز مکسوبه از سوی مراجع ذیصلاح را ندارد
11-از برنده مزایده علاوه بر ضمانت تخلیه 12 فقره چک به تاریخهای سررسید قرارداد به مبلغ اجاره ماهیانه اخذ میگردد
12 با برنده مزایده برای سالهای بعد درصورت نبود منع قانونی برابر افزایش مال الاجاره به میزان نظر کارشناس رسمی دادگستری بارعایت قوانین اوقافی اقدام خواهد شد و برای تنظیم سند اجاره برای سالهای بعد حقی برای مستاجر ایجاد نخواهد شد. .
13- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان مراجعه و یا با تلفن 33334093الی 4تماس حاصل فرمایند
 
رضا نفری
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سمنان
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار