• امروز پنج شنبه چهاردهم فروردین 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

زیارت مجازی امامزادگان استان

نرم افزار اندروید بیانیه گام دوم انقلاب

سامانه میز خدمت الکترونیک

خدمات غيرحضوري

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه شکايات

پايگاه جامع ترویج فرهنگ ايثار و شهادت استان سمنان

احراز هویت

سامانه سجنا

« آگهی مزایده مال الاجاره مزرعه موقوفه حاج محمد واقع در زراسبه دامغان (مرحله اول) »

« آگهی مزایده مال الاجاره مزرعه موقوفه حاج محمد واقع در زراسبه دامغان (مرحله اول) »

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان در نظر دارد یک مزرعه ازپلاک ثبتی 714فرعی از 43 اصلی بخش سه دامغان از موقوفه حاج محمد واقع در زراسبه طزره را با توجه به شرایط ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید .

 پنج شنبه 1 اسفند 1398   780  0      

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان در نظر دارد یک مزرعه ازپلاک ثبتی 714فرعی از 43 اصلی بخش سه دامغان از موقوفه حاج محمد واقع در زراسبه طزره را با توجه به شرایط ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید .
شرایط شرکت در مزایده :
1- متقاضیان می توانند با ملاحظه محل و مشخصات مزرعه با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه دامغان واقع در خیابان شهید فلاحی نسبت به دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام نمایند .
2- قیمت مزایده و مال الاجاره سالیانه به شرح ذیل می باشد .
نوع رقبه مساحت تقریبی به متر مربع مال الاجاره سالیانه به ريال توضیحات
مزروعی حدود 10 هکتار 000‏/000‏/40 اراضی و باغ و باغچه و استخر و منبع آب و چفته
3- متقاضیان می بایست 10% قیمت پایه مزایده (4000000ریال)را بابت شرکت در مزایده به امورمالی این اداره مراجعه وفیش واریزی به حساب بنام اداره اوقاف و امور خیریه دامغان و رسید دریافت نمایند .
4- متقاضیان می بایست فرم مربوطه را پس از تکمیل به انضمام اصل رسید بانکی در پاکت سر بسته و مطمئن قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 14‏/12‏/98 به دفتر اداره اوقاف تحویل و رسید اخذ نمایند .
5- پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 15‏/12‏/98 در محل اداره اوقاف و امور خیریه دامغان با حضور اعضاء کمیسیون مزایده مفتوح و برنده مزایده تعیین و اعلام خواهد شد . توجه
الف) به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد قبض سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات آزاد و مختار است
ب) سپرده نفرات اول تا دوم مزایده تا تعیین تکلیف برنده مزایده ضبط و پس از عقد قرارداد با برنده مزایده ، سپرده متقاضیان دیگر مسترد خواهد شد .
ج) برنده مزایده مکلف است حداکثر یک هفته پس از اخطار کتبی موجر به اداره اوقاف دامغان مراجعه و نسبت به تنظیم قرارداد اجاره عرصه و اعیان برابر قوانین و مقررات اوقافی اقدام نماید .
چ) در صورتیکه نفر اول برنده مزایده برابر مقررات در موعد مقرر در بند « ج» اقدام به تنظیم قرارداد ننماید و یا انصراف دهد بنا به تشخیص اداره اوقاف نفر دوم برنده اعلام می گردد.
ح) به هنگام تنظیم قرارداد یک فقره چک کارمندی به مبلغ یکصد میلیون ريال بابت ضمانت پرداخت مال الاجاره و تخلیه ملک از مستاجر دریافت خواهد شد .
خ) مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد .
د) مستاجر موظف است به محض انقضاء مدت ، مورد اجاره را همانگونه که تحویل گرفته تخلیه و تحویل موجر نماید و درصورت تاخیردرتحویل ملک به ازاء هرروزتاخیرمبلغ 300000 ریال علاوه برمال الاجاره متعلقه تازمان تخلیه ازنامبرده وصول خواهدشد.
ر) مال الاجاره موقوفه در ابتدای هر ماه از مستاجر دریافت می گردد .
ز) مورد اجاره تنها به مدت یکسال به اجاره واگذار خواهد شد و تجدید قرارداد در صورت موافقت موجر و به نرخ عادله روز بلامانع می باشد
ژ) به هنگام تنظیم قرارداداجاره مبلغ یکمیلیون وپانصدهزارریال معادل 150000هزار تومان بابت هزینه کارشناسی وسایرهزینه های متعلقه ازبرنده مزایده دریافت خواهدشد.
متقاضیان اجاره رقبه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه دامغان به نشانی زیر و یا پایگاه اطلاع رسانی www.semnan.oghaf.ir مراجعه ویا با شماره تلفن های35242601 داخلی 4 واحد اجارات تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار