• امروز پنج شنبه بیست و ششم فروردین 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

ما را در پیام رسان بله دنبال کنید

زیارت مجازی امامزادگان استان

نرم افزار اندروید بیانیه گام دوم انقلاب

سامانه میز خدمت الکترونیک

خدمات غيرحضوري

سامانه ساعد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه شکايات

احراز هویت

سامانه سجنا

اطلاعیه

اطلاعیه

نمرات واجدین دریافت گواهینامه آزمون کتبی طرح حفظ قرآن کریم سال 94

 یک شنبه 19 اردیبهشت 1395   4008  0      

بسمه تعالی
 واجدین دریافت گواهینامه- مرحله چهارم- سال 1394 (ویژه ثبت در استان )
استان : سمنان
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شهرستان رشته امتیاز کتبی امتیاز شفاهی معدل
1 سینا ساغری علی اکبر شاهرود  جزء سی 72.5 75 73.75
2 محمد جواد علم شاهی حسین شاهرود  جزء سی 72.5 82.5 77.5
3 میثم عرب مقیمی علی شاهرود  جزء سی 52.5 91 71.75
4 امیر رضا نجفی محمود شاهرود  جزء سی 90 83 86.5
5 مصطفی ازرمانی محمد علی شاهرود  جزء سی 55 95 75
6 فاطمه غریب اسماعیل شاهرود  جزء سی 65 82 73.5
7 اعظم صنعتی حسین شاهرود جزء سی 87.5 75 81.25
8 خدیجه یوسفی علی اکبر شاهرود جزء سی 72.5 80 76.25
9 منصوره سادات حسینی سید مراد شاهرود جزء سی 87.5 76 81.75
10 ابوالفضل نریمانی محمد شاهرود جزء سی 77.5 85 81.25
11 حمید رضا جمعه علی رضا شاهرود جزء سی 50 95 72.5
12 فاطمه بیاتی قدرت الله شاهرود جزء سی 75 100 87.5
13 لیلا فرامرزی حسین علی شاهرود جزء سی 80 80 80
15 امیر حسین سلمانی محمد علی شاهرود جزء سی 72.5 83 77.75
16 صغری نوروزی غلام رضا شاهرود جزء سی 97.5 97 97.25
17 فاطمه صغری مؤمنی علی شاهرود جزء سی 100 98 99
18 زهرا غفوری قنبر شاهرود جزء سی 100 94 97
19 زهرا سادات حسینی سید محمود شاهرود جزء سی 72.5 80 76.25
20 مریم نادری رضا شاهرود جزء سی 100 92 96
21 مریم آتش زر مهدی شاهرود جزء سی 75 95 85
22 محبوبه قدیری حسین شاهرود جزء سی 75 71 73
23 تاج الملوک محمدی براتعلی شاهرود جزء سی 92.5 90 91.25
24 فاطمه پورعلی حسینعلی شاهرود جزء سی 95 94 94.5
25 زهرا حسین زاده مسلم شاهرود جزء سی 97.5 81 89.25
26 گل نساء مهربانی رضا قلی شاهرود جزء سی 100 90 95
27 فاطمه حیدری حسن شاهرود جزء سی 100 41 70.5
28 معصومه نادمی غلام حسن شاهرود جزء سی 100 89 94.5
29 انسیه آذر پور رمضانعلی شاهرود جزء سی 100 95 97.5
30 منیره محمدی محمد شاهرود جزء سی 65 91.5 78.25
31 معصومه شاه حسینیان محمد حسین شاهرود جزء سی 85 87 86
32 شهر بانو کهنه ابراهیم شاهرود جزء سی 67.5 93 80.25
33 سعیده سلیمانی اصغر شاهرود جزء سی 57.5 85 71.25
34 امیر مهدی ابوالقاسمی علی اکبر شاهرود جزء سی 77.5 75 76.25
35 متین جرگای نیکی احمد شاهرود جزء سی 85 60 72.5
36 فاطمه غریب علی شاهرود جزء سی 62.5 80 71.25
37 حسین صحرایی رضا شاهرود جزء سی 62.5 82.5 72.5
38 صغری حیدری محمد شاهرود جزء سی 100 89 94.5
39 حدیثه عبداللهی عبدالله شاهرود جزء سی 87.5 91 89.25
40 فاطمه بخشنده محمد حسین شاهرود جزء سی 97.5 91 94.25
41 نساء رضایی علی اصغر شاهرود جزء سی 95 93 94
42 هاجر نادری عباس شاهرود جزء سی 82.5 87 84.75
43 کبری سالاری عابدین شاهرود جزء سی 100 91 95.5
44 معصومه عباسی محمد حسین شاهرود جزء سی 95 98 96.5
45 زینب کاظمی علی شاهرود جزء سی 97.5 90 93.75
46 زهرا کاظمی علی شاهرود جزء سی 97.5 86 91.75
47 بی بی سامی غلام حسین شاهرود جزء سی 97.5 88 92.75
48 فاطمه(زهرا) مهربانی محمد شاهرود جزء سی 100 91 95.5
49 فاطمه خسروی محمد رضا شاهرود جزء سی 62.5 90 76.25
50 سارا ولیپور علی شاهرود جزء سی 100 92 96
51 راضیه مقصودی حسن شاهرود جزء سی 97.5 90 93.75
52 خدیجه ذبیحی یحیی شاهرود جزء سی 100 97 98.5
53 حانیه وزیری   شاهرود جزء سی 85 93 89
54 یگانه بابایی عباس شاهرود جزء سی 80 93 86.5
55 سیده صغری طباطبایی زین العابدین شاهرود جزء سی 100 89 94.5
56 مریم سعیدی عیسی شاهرود جزء سی 72.5 95 83.75
57 فاطمه ایزدی حسین شاهرود جزء سی 65 93 79
58 مریم سعید  محمد رضا شاهرود جزء سی 92.5 98 95.25
59 فائزه آتش زر علی اصغر شاهرود جزء سی 97.5 99 98.25
60 زهرا حسن نژاد احمد شاهرود جزء سی 55 90 72.5
61 علی اصغر عرب احمدی محمد حسین شاهرود جزء سی 95 98 96.5
62 امید نجفی حبیب شاهرود جزء سی 87.5 90 88.75
63 ناصر شوقی فر عباس شاهرود جزء سی 85 98 91.5
64 حسینعلی هراتی شیخ شاهرود جزء سی 82.5 91 86.75
65 محمود ناظمی محمد علی شاهرود جزء سی 90 98 94
66 مهدی جاهری رمضانعلی شاهرود جزء سی 62.5 81 71.75
67 علی طاهری محمد شاهرود جزء سی 77.5 83 80.25
68 علیرضا مرشله ای محمد علی شاهرود جزء سی 87.5 91 89.25
69 عبدالله صائمی   شاهرود جزء سی 90 87 88.5
70 ابوالفضل عبداللهی نادعلی شاهرود جزء سی 90 98 94
71 یونس دهمرده محسن شاهرود جزء سی 90 98 94
72 هادی شریفی عرب محمد شاهرود جزء سی 90 83 86.5
73 هادی حسین زاده عباس شاهرود جزء سی 87.5 82 84.75
74 مرتضی یحیائی حشمت الله شاهرود جزء سی 82.5 81 81.75
75 بهروز امین زاده مجید شاهرود جزء سی 82.5 80 81.25
76 محمد علی نقوی شاهکوه قاسم شاهرود جزء سی 97.5 91 94.25
77 جواد محمدی عبدالرحیم شاهرود جزء سی 95 98 96.5
78 ابوالفضل اکبری جامی حجت الله شاهرود جزء سی 95 98 96.5
79 مهدی صادقی حسین شاهرود جزء سی 92.5 87 89.75
80 آتنا عالمی احمد شاهرود جزء سی 90 91 90.5
81 مریم عباسی رجب  شاهرود جزء سی 90 83 86.5
82 سید حسین موسوی سید علی شاهرود جزء سی 95 98 96.5
83 حسین عجم خیجی   شاهرود جزء سی 72.5 87 79.75
84 حنیف عفران قادر   شاهرود جزء سی 87.5 90 88.75
85 هادی حسین پور علیرضا شاهرود جزء سی 95 87 91
86 بتول خانی خلیل شاهرود جزء سی 97.5 98 97.75
87 سیده حدیثه طالبی ولی شاهرود جزء سی 100 98 99
88 سمانه کریمی حسن شاهرود جزء سی 100 98 99
89 مرضیه امیری میر خان شاهرود جزء سی 97.5 99 98.25
90 هاجر براتی علی اکبر شاهرود جزء سی 100 65 82.5
91 زهرا قربانی محمد ولی شاهرود جزء سی 100 100 100
92 راحله قربانی قاسم شاهرود جزء سی 95 97 96
93 زکیه شکوهی راد هدایت شاهرود جزء سی 100 99.5 99.75
94 محدثه قاسمی برات   شاهرود جزء سی 95 95 95
95 کلثوم خانی خلیل شاهرود جزء سی 100 99.5 99.75
96 فاطمه گودرزی علی اصغر شاهرود جزء سی 60 80 70
97 زهرا مزیان صفر شاهرود جزء سی 97.5 99.75 98.625
98 فاطمه نوروزیان هادی شاهرود جزء سی 95 98.5 96.75
99 معصومه وزیری عربعلی شاهرود جزء سی 72.5 100 86.25
100 سمیه ابراهیمیان محمد حسین شاهرود جزء سی 100 99.5 99.75
101 حدیثه رمضانیان براتعلی شاهرود جزء سی 75 100 87.5
102 الهه رمضانیان موسی   شاهرود جزء سی 92.5 100 96.25
103 رقیه گودرزی براتعلی شاهرود جزء سی 82.5 70 76.25
104 زهرا رحیمی زین العابدین شاهرود جزء سی 95 89.5 92.25
105 رقیه عابدینی علی اکبر شاهرود جزء سی 87.5 84 85.75
106 فاطمه عمودی محمد حسن شاهرود جزء سی 70 81 75.5
107 امیر علی وزیری غلامعلی شاهرود جزء سی 92.5 100 96.25
108 محبوبه حقوقی   شاهرود جزء سی 92.5 80 86.25
109 زهرا بیگی علی شاهرود جزء سی 92.5 100 96.25
110 فاطمه حسین پور رامین شاهرود جزء سی 97.5 55 76.25
111 زینب نوروزی رمضانعلی شاهرود جزء سی 97.5 70 83.75
112 فاطمه بدرودی رمضانعلی شاهرود جزء سی 90 65 77.5
113 فاطمه سادات حسینی سید محمد شاهرود جزء سی 100 45 72.5
114 فاطمه حسین پور حسین شاهرود جزء سی 97.5 45 71.25
115 ناهید حسین پور حسین شاهرود جزء سی 97.5 52 74.75
116 فاطمه عزیزی محمود شاهرود جزء سی 100 96 98
117 معصومه شاه سواری   شاهرود جزء سی 77.5 87.5 82.5
118 زهرا قیس محمدرضا شاهرود جزء سی 95 73 84
119 طاهره شبیهی عبدالجواد شاهرود جزء سی 92.5 90.5 91.5
120 مریم قیس محمدرضا شاهرود جزء سی 87.5 73 80.25
121 زهره اکرمی مقدم رجبعلی شاهرود جزء سی 75 88 81.5
122 مهدیه لطفی محمد شاهرود جزء سی 67.5 85 76.25
123 شقایق شعبانی علی اکبر شاهرود جزء سی 85 82 83.5
124 فاطمه عبادی رضا شاهرود جزء سی 77.5 87 82.25
125 فاطمه سعیدی حسین شاهرود جزء سی 77.5 84 80.75
126 مریم السادات حسینی سید محمود شاهرود جزء سی 92.5 97 94.75
127 فاطمه صفری   شاهرود جزء سی 97.5 50 73.75
128 فاطمه سادات مرتضوی سید محمد شاهرود جزء سی 62.5 90 76.25
129 صفیه مهقانی قشلاق رحیم شاهرود جزء سی 100 94 97
130 زهرا فرومدی عباسعلی شاهرود جزء سی 60 88 74
131 متین ترابی محمود شاهرود جزء سی 72.5 86 79.25
132 سید متین مصطفوی سید محسن شاهرود جزء سی 90 93 91.5
133 امیررضا علی بیگی حسین شاهرود جزء سی 82.5 82 82.25
134 افسانه گودرزی براتعلی شاهرود جزء سی 95 100 97.5
135 الناز وزیری غلامعلی شاهرود جزء سی 92.5 100 96.25
136 فاطمه فرامرزی حسین علی شاهرود جزء سی 85 75 80
137 هانیه علی مرادی محمدرضا شاهرود جزء سی 82.5 95 88.75
138 زهرا فرامرزی محمدرضا شاهرود جزء سی 85 100 92.5
139 راضیه فرامرزی علی اوسط شاهرود جزء سی 100 100 100
140 فاطمه زهرا فدایی ذبیح الله شاهرود جزء سی 82.5 74.5 78.5
141 زهره حمیدی نوروز علی شاهرود جزء سی 85 90 87.5
142 سید احسان آقایان سیدحسن شاهرود جزء سی 81 79.5 80.25
143 بنیامین عامری علی شاهرود جزء سی 100 59 79.5
144 علیرضا دستفروش حسین شاهرود جزء سی 80 60 70
145 امیر حسین عطار محمدرضا شاهرود جزء سی 80 90 85
146 سید محمد حسین حسینی سید رضا شاهرود جزء سی 80 70 75
147 امیر حسین عرب ارمیان علی اکبر شاهرود جزء سی 77.5 65 71.25
148 امیر محمد رستمی شعبان  شاهرود جزء سی 90 87 88.5
149 محمد حسین فدایی ذبیح الله شاهرود جزء سی 90 64.5 77.25
150 معین ترابی محمود شاهرود جزء سی 95 52 73.5
151 سید امیررضا میر اسدی مجتبی شاهرود جزء سی 90 91 90.5
152 فاطمه خدامی علی شاهرود جزء سی 85 64.5 74.75
153 فهیمه نادعلی محمد علی شاهرود جزء سی 90 84 87
154 حانیه محمدی محمد  بسطام  جزء سی 87/5 89 88/25
155 صدیقه آهوان عباسعلی بسطام  جزء سی 92/5 56 74/25
156 علیرضا محمدی حسن بسطام  جزء سی 80 85 82/5
157 آزاده پهلووی رمضان بسطام  جزء سی 60 91 75/5
158 علی باعثی عباس بسطام  جزء سی 82/5 91 86/75
159 مریم نادری   بسطام  جزء سی 75 91 83
160 رضا عجم صادق بسطام  جزء سی 75 95/5 85/25
161 ضحی عجم صادق بسطام  جزء سی 77/5 95/5 86/5
162 حمیده علی شاه عزیزالله بسطام  جزء سی 75 85 80
163 هاجر سلطانی قربانعلی بسطام جزءسی 95 95 95
164 فاطمه خنجری یوسفعلی بسطام جزءسی 95 95/5 95/25
165 مریم خنجری علی بسطام جزءسی 90 96 93
166 طاهره شامانی علی اصغر بسطام  جزء سی 82/5 96 89/25
167 فاطمه عرب عامری مهدی بسطام  جزء سی 92/5 96 94/25
168 زهرا فراتی جعفر دامغان  جزء سی 77/5 99/5 88/5
169 سیده اعظم شاهچراغ سید حسن دامغان  جزء سی 67/5 96/5 82
170 نیلوفر رضاییان محمد دامغان  جزء سی 77/5 99 88/25
171 غزل اوحدی زاده   دامغان  جزء سی 85 98 91/5
172 محدثه عزیزی ابوالفضل دامغان  جزء سی 67/5 97 82/25
173 مهرنوش طوسی مهدی دامغان  جزء سی 42/5 99 70/75
174 مریم  سیف الله دامغان  جزء سی 52/5 98/5 75/5
175 مژگان کیوانی روح الله دامغان  جزء سی 27/5 57 84/5
176 پریوش مؤمنی یدالله دامغان  جزء سی 25 54 79
177 سید فاطمه شاهچراغ سید حسن دامغان  جزء سی 67/5 97/5 82/5
178 فاطمه امانی حسن دامغان  جزء سی 90 96 93
179 زینب سلطانی حسین دامغان  جزء سی 85 98 91/5
180 بتول فرخ رادیان پور محمدرضا دامغان  جزء سی 77/5 96 86/75
181 زهرا عظیمی پور علی اکبر دامغان  جزء سی 92/5 90/5 91/5
182 مائده دهقان طرزه حسن دامغان  جزء سی 65 96/5 80/75
183 زهره قلی بیکی حسین دامغان  جزء سی 95 92 93/5
184 زهرا شامانی علی دامغان  جزء سی 50 94 72
185 محدثه واحدی حبیب الله دامغان  جزء سی 72/5 92 82/25
186 فاطمه غربا محمد علی دامغان  جزء سی 100 87 93/5
187 ام البنین غربا احمد دامغان  جزء سی 100 92 96
188 مجیدی مویدی حسن دامغان  جزء سی 82/5 83/75 83/13
189 میثم فرشاد سعید  دادخدا دامغان  جزء سی 77/5 93/5 85/5
190 مجتبی بابو شوکت آبادی رضا دامغان  جزء سی 82/5 84/5 83/5
191 محمد صادق توانای علمی علی دامغان  جزء سی 72/5 92/5 82/5
192 حسین اشکده حسن دامغان  جزء سی 97/5 90/5 94
193 سید حامد میر دیلمی سید حسن دامغان  جزء سی 82/5 84/5 83/5
194 حسن شمس اسماعیل دامغان  جزء سی 82/5 88 85/25
195 ثنا   ؟ عباس دامغان  جزء سی 85 90/5 87/75
196 اسماعیل آغوشانی نوروز دامغان  جزء سی 82/5 86/5 84/5
197 مسعود جلالیان مهدی دامغان  جزء سی 82/5 93/5 88
198 عبدالمجید خرمالی نظر قلی دامغان  جزء سی 85 91/5 88/25
199 محسن اسقانیان یدالله دامغان  جزء سی 77/5 85 81/25
200 ایوب خاوری علی محمد دامغان  جزء سی 87/5 97/5 92/5
201 حسین شمس اسماعیل دامغان  جزء سی 80 90 85
202 محمد قربانیان حسین دامغان  جزء سی 97/5 89 93/25
203 حمید رضا قربان زاده محمود دامغان  جزء سی 85 91/5 88/25
204 سید یاسین امیر حسینی سید ابوالفضل دامغان  جزء سی 47/5 94/5 71
205 محمد آزغ ابوبکر دامغان  جزء سی 92/5 88 90/25
206 جلیل فانی علی دامغان  جزء سی 70 88/5 79/25
207 رضا قوشه ای علی دامغان  جزء سی 72/5 70 71/25
208 دانیال جلالی صفر علی دامغان  جزء سی 87/5 86 86/75
209 مصطفی جلالی محمد حسین دامغان  جزء سی 80 82 81
210 سعید صادقی  محمد دامغان  جزء سی 82/5 85/5 84
211 حسین غلام حسینی محمد جعفر دامغان  جزء سی 82/5 70 76/25
212 علی اکبر حیدری محمد قلی دامغان  جزء سی 82/5 65 73/75
213 سید محمد ستاریان اسماعیل دامغان  جزء سی 95 95 95
214 علی ناظمی  تقی دامغان  جزء سی 85 80 82/5
215 محمد محمدی عبد الرشید دامغان  جزء سی 85 87 86
216 محمود فرشاد سعید دادخدا دامغان  جزء سی 85 83/75 84/38
217 علیرضا نصیری علی اصغر دامغان  جزء سی 77/5 92/5 85
218 علیرضا حیدری هایی محمد دامغان  جزء سی 82/5 82/5 82/5
219 علیرضا قنبری محمد حسین دامغان  جزء سی 35 49/5 84/5
220 محمد علی جهان آرا بهمن دامغان  جزء سی 77/5 69 73/25
221 رستم رجعی ورقه دامغان  جزء سی 95 88 91/5
222 رضا میر نژاد حسین دامغان  جزء سی 100 85 92/5
223 مجتبی حسن نژاد علی دامغان  جزء سی 100 83 91/5
224 سید خلیل شاهچراغ سید علی اصغر دامغان  جزء سی 70 70 70
225 سعید مطواعی مصیب دامغان  جزء سی 95 90 92/5
226 غلام رسول فرخی خدانظر دامغان  جزء سی 77/5 95 86/25
227 خضرا معلمیان برمی ابوالحسن دامغان  جزء سی 85 89 87
228 حمید چناری محمد دامغان  جزء سی 92/5 81/5 87
229 حسین عجم اکرامی سیف الله دامغان  جزء سی 80 94/5 87/5
230 سعید فراتی جواد دامغان  جزء سی 82/5 82/5 82/5
231 سید مهدی شبابی سید علی اصغر دامغان  جزء سی 82/5 82 82/25
232 سید ؟ هژبر        سید رضا دامغان  جزء سی 57/5 98/75 78/13
233 مرتضی خورسی احمد دامغان  جزء سی 95 90/5 92/75
234 سید عباس میر دیلمی سید رحیم دامغان  جزء سی 82/5 85/5 84
235 اسماعیل قربانیان محمد ابراهیم دامغان  جزء سی 80 94 87
236 حسن پور حبیب وهاب دامغان  جزء سی 82/5 95 88/75
237 ابراهیم زرگری نصرالله دامغان  جزء سی 90 89 89/5
238 عرت الله اکبری نصرت الله دامغان  جزء سی 82/5 89 85/75
239 حمزه علی برز محمد کاظم  دامغان  جزء سی 92/5 88/5 90/5
240 رضا خادمی علی اکبر دامغان  جزء سی 85 87/5 86/25
241 یوسف سنجولی درویش دامغان  جزء سی 92/5 88 90/25
242 ذبیح الله ایثاری محمدعلی دامغان  جزء سی 97/5 84/5 91
243 حمید رضا اکبری محمد حسین دامغان  جزء سی 82/5 91 86/75
244 مرتضی احسان پور حسین دامغان  جزء سی 80 93 86/5
245 محمد مهدی یحیایی سیف الله دامغان  جزء سی 62/5 94 78/25
246 مجتبی افشار نور محمد دامغان  جزء سی 90 95 92/5
247 محمد مهدی زارع زاده اکبر دامغان  جزء سی 77/5 63 70/25
248 ابوالفضل قوشه ای جانعلی دامغان  جزء سی 82/5 92 87/5
249 محمد فخرالدین علی دامغان  جزء سی 90 84/5 87/5
250 حمید چاری خاه مادین دامغان  جزء سی 82/5 95 88/75
251 محمد شکوری کرمعلی دامغان  جزء سی 80 89/25 84/62
252 محمود نارویی عبدالعزیز دامغان  جزء سی 82/5 94/25 88/38
253 مصطفی عالمی محمد علی دامغان  جزء سی 85 94/5 89/75
254 محمد حسن خورسی احمد دامغان  جزء سی 95 80 87/5
255 هادی نوری علی اکبر دامغان  جزء سی 82/5 90 86/25
256 علی معمارزاده محمود دامغان  جزء سی 77/5 89/75 83/62
257 امید افشار جمال دامغان  جزء سی 80 94/5 87/25
258 مرتضی صیاد اربابی شیر علی دامغان  جزء سی 80 81/75 80/88
259 حسین مدرسی علی اکبر دامغان  جزء سی 82/5 85 83/75
260 مجید حزتی محمد حسن دامغان  جزء سی 85 80 82/5
261 مرتضی شهرستانک محمود دامغان  جزء سی 92/5 98 95/25
262 علی اکبر پریمی ابوالفضل دامغان  جزء سی 92/5 94 93/5
263 سید علی هژبر سیر رضا دامغان  جزء سی 65 96/5 80/75
264 محمد امین اسماعیلی اسماعیل دامغان  جزء سی 92/5 88 90/25
265 اسماعیل آغوشانی نوروز دامغان  جزء سی 92/5 80 86/25
266 یاسین یوسفی رحمان دامغان  جزء سی 90 88 89
267 فرزاد نورایی محمدرضا دامغان  جزء سی 95 87/5 91/25
268 ابوالفضل مظهری محمد تقی دامغان  جزء سی 100 90/5 95/25
269 جواد عصمتی محمد دامغان  جزء سی 100 93 96/5
270 گل محمد خیبریان محمد مهدی دامغان  جزء سی 82/5 94 88/25
271 کاظم شهرکی احمد دامغان  جزء سی 82/5 92 87/25
272 حسام باقری ورکیانی حسین علی دامغان  جزء سی 82/5 83 82/75
273 مسعود دولی محمد علی دامغان  جزء سی 97/5 90 93/75
274 سیدمهدی شاهچراغ سید حسین دامغان  جزء سی 85 87 86
275 جمشید نارویی   دامغان  جزء سی 92/5 94/25 93/38
276 عبدالعزیز نارویی سعید محمد دامغان  جزء سی 82/5 95/25 88/88
277 رضا فرامرزی حمید دامغان  جزء سی 90 86/5 88/25
278 طاهره مزرعه علی دامغان  جزء سی 77/5 84 80/75
279 آمنه رضایی جمیل  سمنان  جزء سی 75 80 77/5
280 کبری بهرامی ماشاءالله سمنان  جزء سی 77/5 85 81/25
281 محدثه رنجبریان احمد سمنان  جزء سی 77/5 87 82/25
282 مریم قنبری گرجی محمد علی سمنان  جزء سی 80 78 79
283 محمد امین محمود زاده علی سمنان  جزء سی 60 98 79
284 احمد ستوده ذبیح الله سمنان  جزء سی 75 98 86/5
285 محمد همایون عرفانی نژاد اکبر سمنان  جزء سی 70 95 82/5
286 سید امیر خاتمی علی رضا سمنان  جزء سی 65 87 76
287 محمد عمادی عباس سمنان  جزء سی 85 99 92
288 متین ذولفقاری شعبان سمنان  جزء سی 92/5 100 96/25
289 معین ذولفقاری شعبان سمنان  جزء سی 85 100 92/5
290 سبحان اکبری احمد علی  سمنان  جزء سی 82/5 99 90/75
291 فرج الله دامغانیانی محمد تقی سمنان  جزء سی 97/5 99 98/25
292 محمد مهدی قربانی علی رضا سمنان  جزء سی 57/5 95 76/25
293 علیرضا یغمانژاد  فرامرز سمنان  جزء سی 47/5 95 71/25
294 سینا فولادی هادی سمنان  جزء سی 50 99 74/5
295 متین عربیان مجید  سمنان  جزء سی 60 90 75
296 امیر شادکام ابراهیم سمنان  جزء سی 82/5 100 91/25
297 صدرا رضایی حسن سمنان  جزء سی 55 100 77/5
298 سید سجاد ساداتیان علی رضا سمنان  جزء سی 52/5 100 76/25
299 محمد مهدی یاری  اسماعیل سمنان  جزء سی 67/5 100 83/75
300 علی حسنیان رمضان سمنان  جزء سی 55 100 77/5
301 محمد رضا شوقانی منصور سمنان  جزء سی 55 98 76/5
302 اعظم فؤادیان محمد تقی سمنان  جزء سی 97.5 98 97.75
303 فرزانه سلطان زاده نبی سمنان  جزء سی 67/5 92/5 80
304 اعظم اعتضادی منوچهر سمنان  جزء سی 85 87 86
305 زهرا رستمیان محمد سمنان  جزء سی 92/5 92/5 96/25
306 مهدیه نوچه ناسار علیرضا سمنان  جزء سی 93/5 93/5 96/75
307 زهرا دل بینا داوود سمنان  جزء سی 100 92/5 96/25
308 ملیکا معزی حجت الله سمنان  جزء سی 100 93/5 96/75
309 فاطمه زهرا تبیانیان رضا سمنان  جزء سی 100 97/5 98/75
310 زینب اسماعیلی مجتبی سمنان  جزء سی 72/5 92 82/5
311 سمیه دیانی محمد سمنان  جزء سی 77/5 96/5 87
312 محمد مهدی اسماعیلی مجتبی سمنان  جزء سی 70 88/5 79/25
313 محبوبه بختیاری محمد ابراهیم سمنان  جزء سی 67/5 84/5 76
314 زهرا ساداتی سید علی سمنان  جزء سی 82/5 82 82/25
315 شهین اعرابی یدالله سمنان  جزء سی 95 86/66 91
316 مریم السادات احمد پناهی سید هادی سمنان  جزء سی 97/5 85 91/25
317 پروانه زراسوند فریبرز سمنان  جزء سی 97/5 81/66 89/58
318 صدیقه مونسان مختار سمنان  جزء سی 97/5 87/5 92/5
319 مینا حدادی نقی سمنان  جزء سی 95 84 89/5
320 مرضیه حسن پور صالح محمد سمنان  جزء سی 85 82/66 84
321 فاطمه نادر منش محمد رضا سمنان  جزء سی 97/5 82/33 89/90
322 زهرا کرمعلی   سمنان  جزء سی 95 92 93/5
323 ملیکا غزاییان احمد سمنان  جزء سی 85 93 89
324 زینب نیستانی مهدی سمنان  جزء سی 95 93/5 94/25
325 فاطمه آخوندی علی اکبر سمنان  جزء سی 100 98 99
326 مریم حسین زاده ایوب سمنان  جزء سی 52/5 96 74/25
327 سمانه نوروزی امیر حمزه سمنان  جزء سی 100 92/5 96/25
328 فاطمه فراتی محمد سمنان  جزء سی 100 100 100
329 مرضیه نتاج حسن سمنان  جزء سی 92/5 90/5 91/5
330 زهرا ملا کاظمی محمد حسین سمنان  جزء سی 95 95 95
331 فاطمه احمدیان  محمد رضا سمنان  جزء سی 80 80/5 80/25
332 زهرا احمدیان محمد رضا سمنان  جزء سی 75 80 77/5
333 ریحانه اخلاقی علی سمنان  جزء سی 72/5 79/5 76
334 فاطمه اخلاقی  علی سمنان  جزء سی 80 83/5 81/75
335 ملیکا تیموری فرید سمنان  جزء سی 72/5 80 76/25
336 مائده بناییان سفید گل بابا سمنان  جزء سی 67/5 81/5 74/5
337 فاطمه بابایی عین الله سمنان  جزء سی 100 94/5 97/25
338 سمیه خدادادی امامعلی سمنان  جزء سی 75 94 84/5
339 سید محمد رضا حسینی علی سمنان  جزء سی 70 100 85
340 محمد معین استیری مهدی سمنان  جزء سی 92.5 100 96.25
341 احسان گلپایگانی محمدرضا سمنان  جزء سی 62/5 99 80/75
342 مصطفی امیدی امیر سمنان  جزء سی 70 100 85
343 مهدی خروتی محمود سمنان  جزء سی 60 100 80
344 امیر عباس قریب بلوک سلیمان سمنان  جزء سی 82/5 100 86/5
345 امیر محمد امیر جان علی محمد سمنان  جزء سی 42/5 98 70/25
346 محمد مهدی قریب بلوک سلیمان سمنان  جزء سی 82/5 99 84/5
347 علی فخاریان مصطفی سمنان  جزء سی 92/5 98 95/25
348 سیده فاطمه زهرا ثنایی ابوالفضل سمنان  جزء سی 82/5 98 90/25
349 عرشیا یحیایی علی اکبر سمنان  جزء سی 100 100 100
350 سارا عباس پور کوهی خدابخش گرمسار  جزء سی 60 99 79/5
351 حانیه قندالی حسین گرمسار  جزء سی 52/5 96/5 74/5
352 ستایش قندالی رضا گرمسار  جزء سی 55 90/5 72/75
353 جمیله کریمی قربان گرمسار  جزء سی 72/5 94 83/25
354 معصومه بلوچی شعبان گرمسار  جزء سی 90 93/25 91/75
355 نجمه قاسمی حمیدرضا گرمسار  جزء سی 95 92/25 93/63
356 مبینا کریمی حسن گرمسار  جزء سی 90 93/5 91/75
357 فاطمه کریمی حسنعلی گرمسار  جزء سی 72/5 90 81/25
358 ذبیده محمدی رجب گرمسار  جزء سی 47/5 94 70/75
359 فاطمه قندالی حسین گرمسار  جزء سی 55 93 74
360 صبا رامه علی اصغر گرمسار  جزء سی 72/5 89 80/75
361 فاطمه گیلوری علی گرمسار  جزء سی 57/5 87 72/25
362 زهرا نیکویی چوبدار اسحاق گرمسار  جزء سی 45 97 71
363 عباس دلالی محمد ابراهیم شاهرود جزء 30 و 1 95 95 95
364 طاهره گودرزی حسینعلی شاهرود جزء 30 و 1 87.5 97 92/25
365 رقیه رعیت حسن شاهرود جزء 30 و 1 97.5 81 89.25
366 خیر النساء وزیری علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 95 100 97/5
367 مهرانه قاسمی سعید شاهرود جزء 30 و 1 60 85 72/5
368 مهلا لطفی حسن شاهرود جزء 30 و 1 52/5 95/5 74
369 زهرا عباسی رمضانعلی شاهرود جزء 30 و 1 95 100 97/5
370 فاطمه قربانی علی شاهرود جزء 30 و 1 57/5 92 74/75
371 نصرت سالاری غلامحسین شاهرود جزء 30 و 1 90 78 84
372 مریم بینقی محمد حسین شاهرود جزء 30 و 1 100 89 94/5
373 محبوبه رجبی محمد حسن شاهرود جزء 30 و 1 90 89/5 89/75
374 زهرا آذربیک  عیسی شاهرود جزء 30 و 1 100 95 97/5
375 الناز طاله زاری علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 50 92 71
376 مریم قاسمی علیرضا شاهرود جزء 30 و 1 62/5 92 77/25
377 مرضیه سادات حسنی سید علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 97/5 85 91.25
378 ریحانه ترابی محمود شاهرود جزء 30 و 1 57/5 93 75/25
379 طاهره بخشی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 95 87.5 91/25
380 اکرم اصغری عباسعلی شاهرود جزء 30 و 1 87.5 91 89.25
381 ستایش بخشی مصطفی شاهرود جزء 30 و 1 60 85 72/5
382 فاطمه اشرفی علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 57/5 85 71/25
383 اشرف السادات میر اسدی سید مرتضی شاهرود جزء 30 و 1 75 67/5 71/25
384 سکینه غلامی ابراهیم شاهرود جزء 30 و 1 95 98 96.5
385 بهناز منتظری محمد حسن شاهرود جزء 30 و 1 57/5 92 74/25
386 فاطمه عباسی علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 75 71 73
387 اسراء جناتی محمد قلی شاهرود جزء 30 و 1 82/5 95 88/75
388 زهرا محمد خانی اسماعیل شاهرود جزء 30 و 1 95 98 96.5
389 سپیده علی محمدی محمد حسن شاهرود جزء 30 و 1 90 94 92
390 طیبه حاج محمدی محمد ابراهیم شاهرود جزء 30 و 1 97/5 78 87.75
391 نیره بداقی قدرت الله شاهرود جزء 30 و 1 95 98 96.5
392 مرضیه کلاته عربی محمد رضا شاهرود جزء 30 و 1 100 70 85
393 زهرا سادات کریمی سید محمد شاهرود جزء 30 و 1 55 92 73/5
394 آرمینا رضائیان تقی شاهرود جزء 30 و 1 62/5 92 77/25
395 رسول قربانی فرد قاسم شاهرود جزء 30 و 1 85 85 85
396 یاسر کوثری محمد شاهرود جزء 30 و 1 97/5 90 93.75
397 داوود قلیچی محمد تقی شاهرود جزء 30 و 1 95 94 94.5
398 محمد شهیدی محمد حسن شاهرود جزء 30 و 1 97/5 91.5 94.5
399 سید عباس مجیدی سید عزیز الله شاهرود جزء 30 و 1 97/5 88.5 93
400 عباس علی آبادیان محمد شاهرود جزء 30 و 1 97/5 95 96.25
401 امیر قوشچی علی اکبر شاهرود جزء 30 و 1 85 83.5 84.25
402 احسان شعبانی حسن شاهرود جزء 30 و 1 97/5 93 95.25
403 فاطمه اسماعیلی محمدرضا بسطام جزء 30 و 1 70 91 80/5
404 معصومه زمانی حسن بسطام جزء 30 و 1 90 88 89
405 فریما محمد زمان اصغر  بسطام جزء 30 و 1 95 93/5 94/25
406 آسیه داوود نژاد زکریا سطام جزء 30 و 1 95 90 92/5
407 خدیجه ملا حسنی محمد  بسطام جزء 30 و 1 90 90/25 90/25
408 فاطمه خلیلیان اسحاق بسطام جزء 30 و 1 92/5 93 92/75
409 ربابه مهدوی میقال عباسعلی بسطام جزء 30 و 1 87/5 90/5 89
410 سکینه محمد فانی   بسطام جزء 30 و 1 67/5 90 78/75
411 زهرا مهدوی میقال محمود بسطام جزء 30 و 1 95 91 93
412 فاطمه خلبلی محمد اسماعیل بسطام جزء 30 و 1 95 91/75 93/5
413 فاطمه محمود زمانی اصغر بسطام جزء 30 و 1 95 91 93
414 زهرا وفایی علی اصغر بسطام جزء 30 و 1 87/5 89/75 88/75
415 منیره مسییان شریف بسطام جزء 30 و 1 90 92 91
416 فاطمه حیدر مجنی عباس  بسطام جزء 30 و 1 77/5 92/5 84/25
417 عادله عجم مجنی محمدرضا بسطام جزء 30 و 1 80 91/5 85/75
418 هاجر حسنی محمد بسطام جزء 30 و 1 75 92/5 83/75
419 الهام کریم مجنی قربانعلی بسطام جزء 30 و 1 72/5 91/25 82
420 زهرا سهرابی حسن بسطام جزء 30 و 1 72/5 90/5 81/5
421 فاطمه سهرابی یحیی بسطام جزء 30 و 1 67/5 93 80/25
422 زهرا ملک حسن بسطام جزء 30 و 1 80 91/5 85/75
423 زهرا علی محمدی محمد بسطام جزء 30 و 1 70 90/5 80/25
424 فاطمه جباری علی اصغر بسطام جزء 30 و 1 62/5 88/5 75/5
425 خیرالنساءسلطانعلی حسین بسطام جزء 30 و 1 80 99 89/5
426 خدیجه رنجبر محمد بسطام جزء 30 و 1 70 90 80
427 حدیثه عرب عامری رحیم بسطام جزء 30 و 1 87/5 95 91/25
428 فاطمه عرب نجفی رضا بسطام جزء 30 و 1 55 95 75
429 مهری علی عرب حسین بسطام جزء 30 و 1 100 98 99
430 مهدی مهاجری شعبانعلی دامغان جزء 30 و 1 62/5 84 73/25
431 علی جلالی محمد رضا دامغان جزء 30 و 1 77/5 96 86/75
432 سید هادی میرزایی سید علی دامغان جزء 30 و 1 47/5 96/5 72
433 فاطمه زهرا رستمیان محمد حسین دامغان جزء 30 و 1 77/5 89/5 83/5
434 فاطمه چوپانی عزیزالله دامغان جزء 30 و 1 50 95 72/5
435 زهرا فانی علی   دامغان جزء 30 و 1 92/5 86/25 89/38
436 مینوفر زارع حسن دامغان جزء 30 و 1 50 92/75 71/38
437 زهرا وارثی محمد تقی دامغان جزء 30 و 1 97/5 96/5 97
438 ریحانه حیدر رهایی علی اکبر دامغان جزء 30 و 1 50 92 71
439 رقیه سفیدیان علی دامغان جزء 30 و 1 62/5 89/5 76
440 فهیمه باقر نژاد محمد رضا دامغان جزء 30 و 1 90 89/5 89/75
441 حمیده طاهرانپور علی دامغان جزء 30 و 1 52/5 94/5 73/63
442 مرضیه امینی نژاد محمدرضا دامغان جزء 30 و 1 72/5 96/5 84/5
443 مریم زارع زاده علی دامغان جزء 30 و 1 45 96 70/5
444 زهرا یونسی عباسعلی دامغان جزء 30 و 1 47/5 92/75 70/12
445 منصوره حسن بیگی عسگری دامغان جزء 30 و 1 90 97/5 93/75
446 عالیه حسین سعیدی عبدالحسین دامغان جزء 30 و 1 80 96/5 88/25
447 سیده سلما سید محمود دامغان جزء 30 و 1 72/5 94/5 83/5
448 فاطمه صرفی محمود دامغان جزء 30 و 1 55 93/5 74/25
449 مریم همتیان فتح الله  سمنان   جزء 30 و 1 90 81/17 85/58
450 سیده زهرا موسوی سید علی سمنان   جزء 30 و 1 82/5 83/5 83
451 فائزه محمد رضایی علیرضا سمنان   جزء 30 و 1 95 95/5 95/25
452 طاهره مسلمی فر عطاءالله سمنان   جزء 30 و 1 60 98 79
453 غدیر خدادادی امامعلی سمنان   جزء 30 و 1 67/5 93 80/25
454 فریبا رنجبر علی سمنان   جزء 30 و 1 92/5 92/5 92/5
455 محراب حاجی ملک احمدی اسماعیل مهدیشهر جزء 30 و 1 95 90 92/5
456 سید محمد پاکزادیان سید احمد مهدیشهر جزء 30 و 1 87/5 70 78/75
457 مصطفی کی پور محمد مهدیشهر جزء 30 و 1 77/5 80 78/75
458 امیر مهدی نجاتی محمد مهدیشهر جزء 30 و 1 80 90 85
459 ابراهیم ربانی علی مهدیشهر جزء 30 و 1 82/5 94 88/25
460 ریحانه سعیدی بهروز مهدیشهر جزء 30 و 1 97/5 95 96/25
461 ربابه نجاتی فرج مهدیشهر جزء 30 و 1 67/5 95 81/25
462 فاطمه سادات کسائیان سید مهدی مهدیشهر جزء 30 و 1 75 90 82/5
463 فاطمه قربانی حسن رضا مهدیشهر جزء 30 و 1 62/5 84 73/25
464 ریحانه فراتی حسین مهدیشهر جزء 30 و 1 90 83 86/5
465 مهدیه گودرزی روح الله مهدیشهر جزء 30 و 1 97/5 99 98/25
466 شقایق امتی محمدرضا مهدیشهر جزء 30 و 1 97/5 75 86/25
467 ستایش نوذری حمید رضا مهدیشهر جزء 30 و 1 97/5 90 93/75
468 زینب سعیدی علی مهدیشهر جزء 30 و 1 50 93 71/5
469 زهرا کابلی علی اکبر مهدیشهر جزء 30 و 1 62/5 78 70/25
470 سیده مهدیه نبوی چاشمی سید محمد مهدیشهر جزء 30 و 1 100 90/75 95/5
471 فاطمه شمشیر بند علی مهدیشهر جزء 30 و 1 72/5 75/5 74
472 محمد مهدی همتی عزت الله گرمسار جزء 30 و 1 65 86 75/5
473 انسیه السادات کاظمی سید مرتضی گرمسار جزء 30 و 1 70 95 82/5
474 فریبا میر آخوری قربان گرمسار جزء 30 و 1 45 95 70
475 سیده مهناز طبائی سید محمود گرمسار جزء 30 و 1 75 98/5 86/75
476 راضیه متولی محمد علی گرمسار جزء 30 و 1 60 91 75/5
477 مهین اسکندری زاده صفر علی گرمسار جزء 30 و 1 85 94 89/5
478 راضیه کاظمی سید احمد گرمسار جزء 30 و 1 72/5 92 82/25
479 کلثوم کریم خانی رمضانعلی گرمسار جزء 1 و30 55 98 76/5
480 مهدیه السادات دهقانی سید مرتضی گرمسار جزء 1و30 67/5 94 80/75
481 مهناز شریفی لطیف گرمسار جزء 1 و30 77/5 84 80/75
482 سمیرا یدی حسینقلی گرمسار جزء 1 و30 87/5 95 91/25
483 شکیلا تاجیک محمد شاهرود جزء 1 و2 و30 67/5 82/5 75
484 فاطمه عسگر نژاد علی اصغر شاهرود جزء 1 و2 و30 82/5 85/5 84
485 فائزه زمانی جواد شاهرود جزء 1 و2 و30 77/5 91 84/25
486 مرضیه مهاجر وطن نبی الله شاهرود جزء 1 و2 و30 82/5 91/75 87/125
487 بهناز جباری حبیب شاهرود جزء 1 و2 و30 67/5 84 75/75
488 زهرا عارفی جمال محمد شاهرود جزء 1 و2 و30 87/5 81/25 84/38
489 فاطمه کریمی حسین شاهرود جزء 1 و2 و30 85 91 88
490 سیده زهرا حسینی سید ابوالقاسم شاهرود جزء 1 و2 و30 90 77/25 83/63
491 عارفه باقری حمید شاهرود جزء 1 و2 و30 92/5 91 91/75
492 طاهره ابو ترابی ابراهیم شاهرود جزء 1 و2 و30 100 95/25 97/63
493 فاطمه سلیمانی قنبرعلی شاهرود جزء 1 و2 و30 82/5 91 86/75
494 سیده زهرا موسوی سید علی شاهرود جزء 1 و2 و30 72/5 89 80/75
495 فاطمه مزینانیان حسین شاهرود جزء 1 و2 و30 85 91 88
496 ریحانه کریمی حسین شاهرود جزء 1 و2 و30 75 91 83
497 اکرم دلخواه حسین شاهرود جزء 1 و2 و30 80 91/5 85/75
498 زهرا ابراهیمی اکبر شاهرود جزء 1 و2 و30 90 97 93/5
499 زهرا شاه بیگی(نام پدر) محمد علی شاهرود جزء 1 و2 و30 67/5 80 73/75
500 مصطفی عرب قبادی علی شاهرود جزء 1 و2 و30 95 98 96.5
501 حمیدرضا نظری محمد حسین شاهرود جزء 1 و2 و30 97.5 98 97.75
502 فاطمه محمدی علی شاهرود جزء 1 و2 و30 77.5 84 80.75
503 فاطمه محمدی مرتضی بسطام جزء 1 و2 و30 85 95 90
504 مرضیه کاملی حسین بسطام جزء 1 و2 و30 52/5 92 72/25
505 آرزو پهلووی رمضان بسطام جزء 1 و2 و30 92/5 92/25 92/5
506 طیبه علیمردانی محمد علی بسطام جزء 1 و2 و30 77/5 92 84/75
507 زهرا علیمردانی محمد علی بسطام جزء 1 و2 و30 85 92/75 89
508 زهرا فیضی رضا بسطام جزء 1 و2 و30 90 92 91
509 آرزو رجبی محمد تقی بسطام جزء 1 و2 و30 80 93 86/5
510 معصوم نوشک محمد مهدی بسطام جزء 1 و2 و30 57/5 92 74/75
511 مریم عباسی رمضان بسطام جزء 1 و2 و30 75 92 83/5
512 معصومه دوستمحمدی علی اصغر بسطام جزء 1 و2 و30 77/5 92 84/75
513 زینب نوشک موسی بسطام جزء 1 و2 و30 75 92 83/5
514 محمد عرب نجفی عزیز بسطام جزء 1 و2 و30 80 90 85
515 زهرا عجم اکرامی علی اکبر بسطام جزء 1 و2 و30 97/5 90 93/75
516 فاطمه زهرا عجم علی اصغر بسطام جزء 1 و2 و30 77/5 88/5 83
517 مرضیه عرب عامری محمد بسطام جزء 1 و2 و30 87/5 88/5 88
518  امیرحسین مقدسی احمد دامغان جزء 1 و2 و30 87/5 82/75 85
519 امیر قاسمی حسن دامغان جزء 1 و2 و30 90 90 90
520 مصطفی علی وردی محمد حسین دامغان جزء 1 و2 و30 95 88/75 91/88
521 سکینه محرابی پور رجب دامغان جزء 1 و2 و30 72/5 92/25 82/38
522 فاطمه واحدی لطف الله دامغان جزء 1 و2 و30 70 94/5 82/25
523 مریم آغوشانی رمضانعلی دامغان جزء 1 و2 و30 50 94/5 72/25
524 فضه ابطالی حسن دامغان جزء 1 و2 و30 70 93/5 81/75
525 فاطمه شریعتی راد عبدالله دامغان جزء 1 و2 و30 72/5 89/5 81
526 اکرم غلام سلطانی محمد حسین دامغان جزء 1 و2 و30 80 89/5 84/75
527 نازنین قربانیان غلامرضا دامغان جزء 1 و2 و30 60 91/25 75/70
528 معصومه کاظمی حشمت الله دامغان جزء 1 و2 و30 52/5 92 72/25
529 زهرا عبدالهی محمد اسماعیل دامغان جزء 1 و2 و30 72/5 97 84/75
530 ربابه عقبه غلام حسن دامغان جزء 1 و2 و30 100 89 94/5
531 زینب سر کرده مصطفی دامغان جزء 1 و2 و30 77/5 91/5 84/5
532 فاطمه مطهری نژاد محمد حسین دامغان جزء 1 و2 و30 82/5 90/5 86/5
533 زهرا مهرابی علی دامغان جزء 1 و2 و30 65 86/5 75/75
534 صدیقه فراتی حسن دامغان جزء 1 و2 و30 75 89/5 82/25
535 محمد صالح اصلانی مهدی سمنان جزء 1 و2 و30 97/5 97 97/5
536 زهرا رییسیان زاده  علی اکبر  سمنان جزء 1 و2 و30 67/5 92/5 80
537 فاطمه علی میرزایی علی اصغر سمنان جزء 1 و2 و30 100 100 100
538 رقیه خدادادی امامعلی سمنان جزء 1 و2 و30 72/5 93 83
539 هاجر خدادادی امامعلی سمنان جزء 1 و2 و30 67/5 91 79
540 الهه بهرامی داوود سمنان جزء 1 و2 و30 70 90 80
541 بهاره بهرامی داوود سمنان جزء 1 و2 و30 65 94 80
542 امیر حسین بیرقی مجید مهدیشهر جزء 1 و2 و30 95 93 94
543 علی اکبر رفیعیان جلال مهدیشهر جزء 1 و2 و30 92/5 70 81/25
544 امیر مهدی ربانی اسماعیل مهدیشهر جزء 1 و2 و30 92/5 88 90/25
545 سید میر حسین شاهورانی سید اصغر مهدیشهر جزء 1 و2 و30 87/5 85 86/25
546 ماهرخ شکری حسین مهدیشهر جزء 1 و2 و30 77/5 77 77/25
547 زینب بیرقی علی مهدیشهر جزء 1 و2 و30 70 84 77
548 زینب پارسا حسین مهدیشهر جزء 1 و2 و30 87/5 90 88/75
549 مکرمه رضایی رحمان مهدیشهر جزء 1 و2 و30 97/5 87 92/25
550 زهرا احمدی علی اصغر مهدیشهر جزء 1 و2 و30 95 93 94
551 مریم رمضانی حیدر مهدیشهر جزء 1 و2 و30 75 79 77
552 فاطمه جلالی محمد رضا مهدیشهر جزء 1 و2 و30 87/5 87 87/25
553 منصوره شمسیان مهدی مهدیشهر جزء 1 و2 و30 95 87 91
554 مریم دانائی فرد قربانعلی مهدیشهر جزء 1 و2 و30 82/5 93 87/75
555 فاطمه شکریان ابوالفضل مهدیشهر جزء 1 و2 و30 62/5 92 77/25
556 نرگس جعفری محمد    مهدیشهر جزء 1 و2 و30 77/5 77 77/25
557 زینب السادات میر حسینی سید احمد مهدیشهر جزء 1 و2 و30 75 87 81
558 فاطمه عامری محمد رضا گرمسار جزء 1 و2 و30 75 94 84/5
559 فرخنده کبیری محمد رضا گرمسار جزء 1 و2 و30 77/5 95/5 86/5
560 منیر رامه مظفر گرمسار جزء 1 و2 و30 75 96 85/5
561 الهه نوروزی حسین گرمسار جزء 1 و2 و30 70 92 81
562 خاور شاه حسینی گل محمد گرمسار جزء 1 و2 و30 67/5 89 78/25
563 منصوره جواهریان غلامرضا گرمسار جزء 1 و2 و30 80 95 87/5
564 کبری شاه حسینی طهماسب گرمسار جزء 1 و2 و30 100 94/5 97/25
565 زهرا شاه حسینی علیرضا گرمسار جزء 1 و2 و30 75 92/5 83/75
566 فاطمه شاه حسینی ولی گرمسار جزء 1 و2 و30 77/5 97/5 87/5
567 زهرا یغمائیان حسین گرمسار جزء 1 و2 و30 80 96 88
568 علی محمدی جعفر گرمسار جزء 1 و2 و30 62/5 88 75/25
569 ایمان محمدی جعفر گرمسار جزء 1 و2 و30 57/5 90 73/75
570 مریم متحدی محمد علی شاهرود 5 جزء 95 92 93/5
571 اشرف روغنی محمد حسین شاهرود 5 جزء 95 96 95/5
572 محبوبه لطفی عباسعلی شاهرود 5 جزء 92/5 92 92/25
573 صفیه شکری قنبر علی شاهرود 5 جزء 97/5 96 96/75
574 مژگان افتخاری حسن شاهرود 5 جزء 95 96/5 95/75
575 زهرا شاه حسینی اسماعیل شاهرود 5 جزء 87/5 90 88/75
576 محدثه سعیدی نورالله شاهرود 5 جزء 95 95 95
577 سمانه اسلامی کریم شاهرود 5 جزء 82/5 82 82/25
578 ریحانه اصغری محمد رضا شاهرود 5 جزء 95 92 93/5
579 فاطمه فرامرزی محمد شاهرود 5 جزء 85 91 88
580 فهیره خلج حسین شاهرود 5 جزء 90 97 93/5
581 محبوبه بازوی حسن شاهرود 5 جزء 75 85/75 80/38
582 فهیمه عجم نوروزی علی شاهرود 5 جزء 100 96 95
583 زهرا نیک بهار رضا شاهرود 5 جزء 90 90 90
584 زکیه محمدی محمد شاهرود 5 جزء 85 83 84
585 صدیقه عامریان محمد ابراهیم شاهرود 5 جزء 100 98 99
586 فاطمه ترحمی قربانعلی شاهرود 5 جزء 97/5 95 96/25
587 زینب قاسمی صادق شاهرود 5 جزء 97/5 96/5 97
588 نرگس باکری محسن شاهرود 5 جزء 80 100 90
589 فاطمه بابایی غلامرضا شاهرود 5 جزء 57/5 83/5 70/5
590 فاطمه سادات میر محمد علی سید حسین شاهرود 5 جزء 70 95 82/5
591 نفیسه محمد حسنی عباسعلی شاهرود 5 جزء 95 97/5 96/25
592 فاطمه علیان حسن شاهرود 5 جزء 85 93 89
593 سعید اعجم اکرامی حسین شاهرود 5 جزء 57/5 94/5 76
594 کلثوم السادات میر باقری سید رضا شاهرود 5 جزء 75 100 87/5
595 معصومه اله وردی احمد شاهرود 5 جزء 95 96 95/5
596 فاطمه محمد خانی وحید شاهرود 5 جزء 85 95 90
597 معصومه شاه حسینی موسی شاهرود 5 جزء 80 92 86
598 افشین شاه نظری عباسعلی شاهرود 5 جزء 80 93 86.5
599 حمید خوزم شمسعلی شاهرود 5 جزء 82/5 94 88.25
600 مجید حسن زاده یزدی محمود شاهرود 5 جزء 100 93 96.5
601 محمد مهدی مهدوی میقان حمید بسطام 5 جزء 77/5 100 88/75
602 زهرا نکویی منصور بسطام 5 جزء 95 89/5 92/25
603 مریم عرب زینلی علی بسطام 5 جزء 92/5 91 91/75
604 فاطمه عرب عامری صفرعلی بسطام 5 جزء 67/5 88 77/75
605 سمیه لزومی حسینعلی دامغان 5 جزء 87/5 83/5 85/5
606 ملیحه هروی محمود دامغان 5 جزء 87/5 88/5 88
607 محمد رضا غلامی علی دامغان 5 جزء 75 96/75 85/87
608 حسین مطواعی اسماعیل دامغان 5 جزء 100 82/25 91/13
609 جهان ملک جوانمرد علی اکبر دامغان 5 جزء 57/5 90 73/75
610 موسی الرضا فریمانی احمد دامغان 5 جزء 67/5 92 79/75
611 فاطمه مطواعی اسماعیل دامغان 5 جزء 75 85 80
612 زهرا منتقمی علی اصغر دامغان 5 جزء 87/5 86/5 87
613 سعیده السادات شاهچراغ سید حسین دامغان 5 جزء 75 93/25 84/25
614 فاطمه صالحین قدرت الله دامغان 5 جزء 67/5 96/5 82
615 سیده معصومه شاهچراغ سید حسن دامغان 5 جزء 62/5 93/5 78
616 زهرا خان بیکی ابوالفضل دامغان 5 جزء 87/5 96/5 92
617 فاطمه چراغچی عابدین دامغان 5 جزء 77/5 97/5 87/5
618 الهه ارحامی یحیی دامغان 5 جزء 95 83/5 89/25
619 ملیحه السادات ثنایی سید رضا دامغان 5 جزء 50 96/5 73/25
620 فریده السادات شاهچراغ سید حسین دامغان 5 جزء 75 86/5 80/75
621 منصوره دروازبان قربانعلی دامغان 5 جزء 80 91/5 85/75
622 فهیمه لزومی حسینعلی دامغان 5 جزء 100 89 94/5
623 فاطمه اسدی عبدالرضا سمنان 5 جزء 50 91 70/5
624 زینب الهی مهر علی سمنان 5 جزء 90 97/5 93/75
625 ملیکا صدبق محمد سمنان 5 جزء 90 90/5 90/25
626 سارا استقامت حجت  سمنان 5 جزء 87/5 93 90/25
627 آیناز لواف حسن سمنان 5 جزء 95 96 95/5
628 مرضیه رجبی فولادی علی اکبر سمنان 5 جزء 97/5 87 92/25
629 ثریا علیزاده اصغر سمنان 5 جزء 97/5 88 92/75
630 علی رضا دیانی مهدی سمنان 5 جزء 70 84 77
631 سید علی پاکزادیان سید احمد مهدیشهر 5 جزء 100 95 97/5
632 فاطمه حبیبی حبیب الله مهدیشهر 5 جزء 72/5 87 79/75
633 سیده رضوان حسینی سید محسن مهدیشهر 5 جزء 95 92 93/5
634 معصومه فلاثیان روح الله مهدیشهر 5 جزء 90 83 86/5
635 فاطمه فیروزیان ولی الله مهدیشهر 5 جزء 90 96/5 93/5
636 فاطمه السادات شاهورانی محمد مهدیشهر 5 جزء 87/5 95 91/25
637 مریم معصومیان احمد مهدیشهر 5 جزء 81/5 85 83/25
638 فاطمه زهرا ذوالفقاری رضا مهدیشهر 5 جزء 92/5 89 90/75
639 سیده فاطمه متولیان سید محمود مهدیشهر 5 جزء 95 77 86
640 صوفیا مهدوی ناصر مهدیشهر 5 جزء 77/5 96 86/75
641 فاطمه دوست معتدیان عباس مهدیشهر 5 جزء 100 85 92/5
642 معصومه خلیلی علی اصغر گرمسار 5 جزء 100 96 98
643 مریم کریمی صدرالله گرمسار 5 جزء 85 94/5 89/75
644 اکرم امینی آقبلانی   گرمسار 5 جزء 100 94 97
645 راحله قنبری عباس گرمسار 5 جزء 90 85 87/5
646 فاطمه قنبری حسینعلی گرمسار 5 جزء 85 90/5 87/75
647 معصومه رز دست نعمت الله گرمسار 5 جزء 95 93 94
648 زهرا سلمانی محمد شاهرود 10 جزء 92/5 90 91/25
649 مریم اسلامی قاسمعلی شاهرود 10 جزء 92/5 92 92/25
650 رقیه اسلامی قاسمعلی شاهرود 10 جزء 92/5 89 90/75
651 مریم السادات میر کمالی باقر شاهرود 10 جزء 95 71/6 83/3
652 زهرا عجم نوروزی محمدرضا شاهرود 10 جزء 97/5 92/5 95
653 نسرین حاجی حسنی مصطفی شاهرود 10 جزء 100 98 99
654 سمیه رضوانی محمد علی شاهرود 10 جزء 97/5 99 98/25
655 فاطمه رنجبر محمد شاهرود 10 جزء 100 98 99
656 طاهره عجم صفرعلی بسطام 10 جزء 70 96 83
657 فاطمه عجم غلامعلی بسطام 10 جزء 65 98 81/5
658 منصوره عرب انصاری جواد بسطام 10 جزء 90 96/5 93/5
659 حدیثه عجم موسی بسطام 10 جزء 77/5 91/5 84/5
660 مرتضی عرب مهدی بسطام 10 جزء 57/5 100 78/75
661 حکیمه قریب بلوک محمد تقی دامغان 10 جزء 75 85/5 80/25
662 صدیقه فراتی نادعلی سمنان 10 جزء 85 93/5 89/25
663 نرگس شفابخش علی سمنان 10 جزء 52/5 91 71/75
664 شهربانو رضایی محمد شاهرود 15 جزء 90 90 90
665 صدیقه بیگم حسینی سید محمد شاهرود 15 جزء 87/5 83 85/25
666 مزضیه رجبی علی اصغر شاهرود 15 جزء 67/5 74/6 71/05
667 وجیهه امینی نیا محمد شاهرود 15 جزء 98 86/6 90/80
668 سمیه قاسمیان ناصر شاهرود 15 جزء 87/5 84 85/5
669 خدیجه علی محمدی محمد علی شاهرود 15 جزء 87/5 90 88/75
670 اکرم بنی عامری محمد شاهرود 15 جزء 85 69 77
671 زینب یوسفی علی   شاهرود 15 جزء 95 95 95
672 محمد تقی پاشایی نژاد اسماعیل دامغان 15 جزء 52/5 93/5 73
673 ابوالفضل مهدی فر حسین دامغان 15 جزء 82/5 96/5 89/5
674 مهدی حکیمی علی اکبر دامغان 15 جزء 55 94/5 74/75
675 ناهید امین اللهی علیرضا سمنان 20 جزء 72/5 96 84/25
676 فاضله پشتوان ابوالفضل سمنان 20 جزء 92/5 97/5 95
677 فرزانه انصاری نیا رمضانعلی سمنان 20 جزء 87/5 92 89/75
678 عباسعلی فتحی صفر شاهرود حفظ کل 92/5 97 94/75
679 محبوبه عمادی علی محمد سمنان حفظ کل 82/5 96 89/25
680 فاطمه اردکانی محمد حسن دامغان حفظ 150 موضوع 80 93/5 86/75
681 فاطمه شریعتی رضا بسطام حفظ 300 موضوع 77/5 93 85/25
682 زهرا رحیمی محمد علی بسطام حفظ 300 موضوع 82/5 93 87/75
683 معصومه نادی رستم بسطام حفظ 300 موضوع 82/5 57 70
684 مهری عبداللهی علی اکبر بسطام حفظ 300 موضوع 60 85 72/5
685 مینا محمد خانی نصرالله بسطام حفظ 300 موضوع 60 91/5 75/75
686 نرگس نوشک امین الله بسطام حفظ 300 موضوع 60 94 77
687 شیرین محمدی عبدالله بسطام حفظ 300 موضوع 62/5 88/5 75/5
688 سمیرا میرزایی رضا بسطام حفظ 300 موضوع 65 86/5 76/75
689 زهرا مظفری نادعلی بسطام حفظ 300 موضوع 60 89 74/5
690 رقیه پاکدل کاظم بسطام حفظ 300 موضوع 55 90 72/5
691 زهره ابراهیم نیا حسن بسطام حفظ 300 موضوع 97/5 89 93/25
692 عفت سیری حسن بسطام حفظ 300 موضوع 70 93 81/5
693 زهرا زاهدی حسن بسطام حفظ 300 موضوع 70 84 77
694 زهرا قوچعلی حسین بسطام حفظ 300 موضوع 62/5 92/5 77/5
695 ساجده ذوالفقاری حسن بسطام حفظ 300 موضوع 60 90 75
696 زینب موسوی تقی بسطام حفظ 300 موضوع 60 89/5 74/75
697 مرضیه رهبر رضا سمنان حفظ 300 موضوع 75 94 84/5
698 سلیمه برهانی سیف الله سمنان حفظ 300 موضوع 72/5 98 85/5
699 شهربانو لایقیان ابوطالب  سمنان حفظ 300 موضوع 75 86/5 80/75
700 کبری طیبی علی اکبر سمنان حفظ 300 موضوع 57/5 95 76/25
701 فاطمه دلیلی محمد سمنان حفظ 300 موضوع 75 87 81
702 کشور کاظمیان رجبعلی سمنان حفظ 300 موضوع 70 85 77/5
703 نجمه السادات کیا سید فضل الله سمنان حفظ 300 موضوع 80 94 87
704 محبوبه دربانیان علی اصغر سمنان حفظ 300 موضوع 65 86/5 75/75
705 طاهره قرّنی سید علی سمنان حفظ 300 موضوع 77/5 84 82
706 مریم قره داغی غلام حسین سمنان حفظ 300 موضوع 77/5 90 83/75
707 نسرین خیر الدین عبدالعلی سمنان حفظ 300 موضوع 82/5 76 74/25
708 طاهره مهدوی نژاد محمد سمنان حفظ 300 موضوع 72/5 94 88/25
709 سمیه دیانی   سمنان حفظ 300 موضوع 72/5 94 83/25
710 حکیمه پارسا علی مهدیشهر حفظ 300 موضوع 92/5 85 88/75
711 راضیه جوادیان جهانگیر مهدیشهر حفظ 300 موضوع 85 78 81/5
712 حبیبه حامدیان کاظم مهدیشهر حفظ 300 موضوع 87/5 83 85/25
713 فاطمه پارسا علی مهدیشهر حفظ 300 موضوع 92/5 83 87/75
714 فاطمه زهرا سعیدیه علی بابا مهدیشهر حفظ 300 موضوع 67/5 80 73/5
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار