• امروز شنبه بیست و هفنم بهمن 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

احراز هویت

احراز هویت

دوره تربیت مربی حافظان قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
فراخوان طرح پژوهشی

فراخوان طرح پژوهشی

"امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات با رویکرد ایجاد بنگاه های اقتصادی "

1396/9/23 ( اطلاعیه و بیانیه ) 191 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

1395/2/15 ( اطلاعیه و بیانیه ) 442 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 562 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 350 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 463 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 634 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 454 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

 سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

اطلاعیه سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

1394/6/10 ( اطلاعیه و بیانیه ) 263 0 رای به این مطلب ادامه مطلب