• امروز پنج شنبه ششم تیر 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

مسابقه وصیتنامه امام-حراست دستگاه های اجرایی استان سمنان

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

سامانه سجنا

احراز هویت

لیست اخبار
فراخوان طرح پژوهشی

فراخوان طرح پژوهشی

"امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری در موقوفات با رویکرد ایجاد بنگاه های اقتصادی "

1396/9/23 ( اطلاعیه و بیانیه ) 210 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر

1395/2/15 ( اطلاعیه و بیانیه ) 454 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه سمنان

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 585 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 365 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 486 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه دامغان

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 656 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه بسطام

1395/2/9 ( اطلاعیه و بیانیه ) 471 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

 سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

اطلاعیه سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان سمنان

1394/6/10 ( اطلاعیه و بیانیه ) 280 0 رای به این مطلب ادامه مطلب