• امروز دوشنبه ششم خرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

سامانه سجنا

احراز هویت

لیست اخبار
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

1395/7/15 ( مزایده ) 225 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

1394/6/10 ( مزایده ) 458 0 رای به این مطلب ادامه مطلب