کد مثاله : 3729

تاریخ درج مقاله : پنج شنبه 9 اسفند 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان
• انتخاب همسر مؤمن
از جملۀ آن انتخاب‌های مهم در زندگی، انتخاب همسر است. انتخاب همسر از دو جهت در زندگی و سرنوشت انسان تاثیرگذار است؛ اول این‌که شریک زندگی انسان، در حقیقت شریک در اعتقاد و اخلاق نیز می‌باشد. زن و شوهر تاثیرات متقابلی روی یکدیگر دارند. خوبی و بدی هرکدام به...
همان‌طور که در ساختمان‌سازی و انتخاب مصالح برای ساخت خانه باید دقت شود، در ساختمان‌سازی فرزندان نیز باید دقت شود. خانه‌ای که قرار است انسان با زن و فرزند خود، شصت سال در امنیت و راحتی در آن زندگی کند، باید با طراحی دقیق و با مصالحی باکیفیت بنا شود. حال شایسته نیست در انتخاب مصالح برای ساخت انسان کمی دقت شود؟
همسر مؤمن و لقمه حلال از مصالح اصلی ساختمان فرزند است. انسانی که برای تأمین معاش زحمت می‌کشد، شایسته نیست این تلاش خود را در راه حلال به کار گیرد؟! پولی که برای تهیه غذا می‌پردازد، حلال باشد بهتر نیست؟! او که تصمیم برای ازدواج گرفته است، ملاک انتخاب همسر هوا و هوس باشد، بهتر است یا ملاک‌های عقلی و شرعی؟! که در این ملاک‌های شرعی و عقلی، زیبایی همسر نیز نهفته است. اگر عامل و محرّک ازدواج، شهوت در چشم و یا رابطه به اصطلاح دوستانه باشد، چه بر سر زندگی آینده و نسل او خواهد آمد؟ انسان اگر بمیرد بهتر است از این که بی‌قاعده و از روی هوی و هوس ازدواج کند و چه بسا به سبب این ازدواج چند تا انسان شرور به اشرار جامعه اضافه شود. روزی پس از پایان منبر شخصی نزد من آمد و گفت: چند جلسه پای منبر شما نشستم و چه بسا به سبب این نشست و برخاست، حقی نسبت به هم پیدا کردیم. به خاطر آن حق، دعایی در حق ما بکن! گفتم: چه دعایی در حق تو بکنم؟ گفت: در انتخاب همسر اشتباه کردم، دختر بی‌دین و بدحجابی را به همسری گرفتم و از این همسر، چند تا فرزند بی‌دین هم نصیبم شد. شما دعا کن این زن و بچه‌هایم توبه کنند و یا جلوی چشم من بمیرند و از دست آن‌ها راحت شوم؛ چون خیلی مرا اذیت می‌کنند. یک اشتباه بزرگ در انتخاب همسر، کارش را به جایی رساند که آرزوی مرگ زن و فرزندانش را دارد. آن روز که تصمیم گرفت با یک دختر غربزدۀ بی‌حجابِ از خدا نترس ازدواج کند، باید به فکر امروز هم می‌بود.
چه ساختمانی مهم‌تر از ساختمان اولاد است؟ فرزندان حلقه اتصال نسل گذشته با نسل آینده هستند. اگر در ساخت و تربیت فرزندان کوتاهی شود، در قیامت گذشتگان، این پدر را سرزنش می‌کنند که چرا نسل ما را خراب کردی؟ منشأ و انگیزه ازدواج الهی باشد و یا شیطانی، در نسل آینده تاثیرگذار است.مطالب فوق برگرفته شده از کتاب:
حسنات و سیئات