چه میزان از نحوه اطلاع رسانی در پرتال اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم