• امروز پنج شنبه بیست و ششم فروردین 1400 

راه های ارتباطی با اداره کل

صفحه ی اصلی / راه های ارتباطی با اداره کل

آدرس: سمنان - میدان سعدی - ابتدای بلوار قائم - اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان  - کد پستی 3519639458

023-33322195-6   :تلفن عمومی اداره کل
 023-33322195-6   :دورنگار اداره کل
  023-33341480  :تلفکس روابط عمومی


  semmnan@oghaf.ir  :پست الکترونیک اداره کل
b.motallebi@ymail.com  :پست الکترونیک مدیر تارنما


  10000114231  :سامانه پیام کوتاه اداره کل


 023-33321195  :تلفن گویا
 023-2529  :تلفن گویا

  oghafsemnan@:کانال اداره کل در شبکه های اجتماعی
semnanoghaf@:آی دی اداره کل در شبکه های اجتماعی

 
2529#*780*