• امروز پنج شنبه بیست و ششم فروردین 1400 

معرفی اداره کل

صفحه ی اصلی / معرفی اداره کل


اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان در راستای انجام وظایف خود اداره موقوفات فاقد متولی واشتراک التولیه ومدیریت بقاع متبرکه استان را برعهده دارد.

این اداره کل دارای 5 اداره اجرایی و 2 دفترنمایندگی می باشد.

تعداد موقوفات ثبت شده استان 5481 موقوفه است که ازاین تعداد 4473 موقوفه متصرفی، 974 موقوفه غیرمتصرفی و 34موقوفه اشتراک التولیه می باشد.

دراستان سمنان 171 بقعه متبرکه وجود دارد که همچون ستارگانی گرداگرد خورشید امامت را فراگرفته اند (از این تعداد 134 امامزاده و 37 باب سایر بقاع متبرکه) و با توجه به وقوع استان سمنان در مسیر زائران حرم امن رضوی 42 بقعه به عنوان میقات الرضا(ع) انتخاب شده و با تهیه طرح جامع و فراهم آروردن زیر ساخت های لازم بر آنیم تا خدمات رفاهی و مذهبی مناسبی به زائران ارائه کنیم.