استان سمنان
آغاز عملیات احداث بزرگترین باغ موقوفه انجیر کشور در موقوفه اعتضادیه سمنان با حضور قائم مقام محترم سازمان اوقاف کشور
سه شنبه 14 دی 1395