• امروز جمعه هفنم اردیبهشت  1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دوره تربیت مربی حافظان قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

1395/7/15 ( مزایده ) 139 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

1394/6/10 ( مزایده ) 347 0 رای به این مطلب ادامه مطلب